Politieke ambtsdragers met een beperking: Hoe faciliteren we de toekomst?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft geleid tot vele mooie en interessante gesprekken.

Bijeenkomst Hoe faciliteren we de toekomst?

Intussen zijn de uitkomsten uit deze gesprekken in een conceptrapport opgenomen. De opbrengst van de interviews geeft veel stof tot nadenken, verdere discussies en actiemaatregelen. Zo kwam uit de interviews onder andere naar boven dat politieke ambtsdragers met een beperking door hun voorbeeldfunctie invloed hebben op meer inclusie in onze samenleving. De resultaten gebruikt BZK om vervolgens te komen tot een actieplan met maatregelen die zijn afgestemd op de praktijk. Het actieplan zal in het najaar worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Afgelopen donderdag 4 juli 2019 vond een bijeenkomst plaats over het vergroten van de participatie van politieke ambtsdragers met een beperking met als thema “Hoe faciliteren we de toekomst?” in Theater aan het Spui in Den Haag.

Rick Brink, de eerste minister van gehandicaptenzaken was hierbij aanwezig. Het inhoudelijke programma werd geleid door dagvoorzitter Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek). Tijdens het plenaire ochtendprogramma werd een korte presentatie gehouden van de conclusies van het onderzoek. Daarna waren er drie interactieve workshops, een plenaire afsluiting en een netwerkborrel.