Actieplan voor meer ambtsdragers met een beperking op politieke en bestuurlijke posities

Er moeten meer mensen met een structurele functionele beperking op politieke en bestuurlijke posities komen. Dat is het doel van het actieplan dat op 4 juli in Den Haag in de steigers is gezet tijdens de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?’ Meer dan 150 deelnemers met en zonder beperking gingen hierover met elkaar in gesprek.

Wegnemen belemmeringen voor actieve deelname democratie

Aanleiding voor het actieplan was een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder (potentiële) politieke ambtsdragers met een beperking, politieke partijen en belangenorganisaties. Het onderzoek is een invulling van de in 2016 aangenomen motie in de Tweede Kamer van toenmalig Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Otwin van Dijk (PvdA). In de motie wordt de regering opgeroepen te onderzoeken in welke mate mensen met een beperking een vertegenwoordigende of bestuurlijke functie hebben, wat belemmeringen daarvoor zijn en maatregelen te nemen om belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie weg te nemen. In de motie wordt gesteld dat een inclusieve samenleving betekent dat mensen met een beperking in gelijke mate een bijdrage moeten kunnen leveren aan de democratie. Dit betekent dat de juiste rand-voorwaarden moeten worden gecreëerd, zodat mensen hun mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen.

Slechts een half procent actief in politieke of bestuurlijke functie

Voor mensen met een beperking is deelname aan de democratie geen vanzelfsprekendheid. Er wonen naar schatting ruim 2 miljoen mensen met een structurele functionele beperking in Nederland. Dit kunnen conditionele, motorische, chronische, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen zijn. Om en nabij een half procent van de Nederlandse politieke ambtsdragers heeft een beperking.

Bijeenkomst 'Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?'

Na het plenaire gedeelte spraken de deelnemers in drie workshops over de vragen 'hoe maken we mensen met een beperking en hun omgeving enthousiast voor een politieke functie?', 'Hoe komen er meer mensen met een beperking in een politieke functie' en 'Hoe ondersteunen we mensen met een beperking en hun omgeving in een politieke functie?' In het onderzoek vooraf en tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk vooral op het praten met in plaats van over de doelgroep; om samen te komen tot het vinden van oplossingen voor de geconstateerde problemen. Dit werd ook veelvuldig en met enthousiasme gedaan.

Een van de opstellers van de motie, Otwin van Dijk, tegenwoordig burgemeester van Oude IJsselstreek, trad op als dagvoorzitter en opende de bijeenkomst: "Als je vindt dat de politiek een afspiegeling is van de samenleving, betekent dit dat dat er nog veel te doen is om mensen met een beperking actief te krijgen in de politiek."

Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was eveneens aanwezig: "Er is al veel bereikt, maar er moet nog veel meer gebeuren om onze maatschappij inclusief te maken voor mensen met een beperking. We moeten drempels wegnemen voor mensen met een beperking in de politiek."

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens om het actieplan in het najaar naar de Tweede Kamer sturen.