Publicaties

250 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wijzigingen vergoedingen bestuur Waterschappen 2013

Wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, informatie over bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid ...

Circulaire | 04-12-2012

Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoedlng wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden - Wijzigingen vergoedingen burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden

Circulaire over wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ...

Circulaire | 04-12-2012

Bezoldiging cdK's, (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden - Wijzigingen vergoedingen bestuur provincie 2013

Wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de commissarissen van de Koningin, de leden van provinciale ...

Circulaire | 04-12-2012

Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en ...

Publicatie | 25-04-2012

Aanpassing vergoeding gezagdragers Bonaire 2012

In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, ...

Circulaire | 21-12-2011

Aanpassen vergoeding gezagdragers Saba 2012

In deze circulaire vindt u wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, ...

Circulaire | 21-12-2011

Aanpassingsregeling Appa 2012

In deze jaarlijkse en tussentijdse circulaires vindt u onder meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, ...

Circulaire | 16-12-2011

Wijzigingen vergoedingen bestuur Waterschappen 2012

Wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, informatie over bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid ...

Circulaire | 30-11-2011

Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden 2011

Deze circulaire bevat informtie over de bezoldiging en ambstoelage van burgemeesters en de (onkosten)vergoeding voor wethouders, ...

Circulaire | 30-11-2011

Wijzigingen vergoedingen bestuur provincie 2012

Wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de commissarissen van de Koningin, de leden van provinciale ...

Circulaire | 30-11-2011