Handreiking Decentraal enquêterecht

Het lokaal enquêterecht is een belangrijk instrument voor raden en staten om hun besturen te controleren. Het instrument bevat vergaande bevoegdheden om alle benodigde informatie over het gevoerde bestuur boven tafel te krijgen.

Zo is het voor getuigen verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Op het moment dat een getuige niet meewerkt kan de enquêtecommissie hiervan aangifte doen. Om het instrument beter toepasbaar te maken in de praktijk heeft het ministerie van BZK een handreiking gepubliceerd.