Monitor Integriteit en Veiligheid 2022

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

Bekijk ook de Factsheets per doelgroep of per provincie