Evaluatie Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

De evaluatie van de Handleiding basisscan integriteit geeft een eerste beeld van het gebruik van de handleiding door provincies en waterschappen, de eventuele effecten en de mogelijk ervaren knelpunten of belemmeringen.De evaluatie vond plaats na de verkiezingen van 20 maart 2019 en de daarop volgende formaties in de provincies en waterschappen.

De Handleiding basisscan integriteit biedt uitgangspunten voor een transparante en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van risicoanalyses integriteit voor kandidaat-bestuurders.