Monitor agressie en geweld 2018

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.