Het publieke belang van politieke partijen

Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). De evaluatie gaat ook in op de plaats en functies van de politieke partijen in het Nederlandse politieke stelsel.