Evaluatie en aanbevelingen Regeling veilig wonen voor decentrale bestuurders

De directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft DSP-groep in het najaar van 2022 opdracht gegeven de regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders te evalueren.

Het onderzoek bestond uit gesprekken met decentrale bestuurders via individuele en groepsinterviews. Ook is gebruik gemaakt van een beknopte enquête en is een werksessie georganiseerd waarbij ook (andere) materiedeskundigen hun kennis deelden. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn vervolgens adviezen over mogelijke aanpassingen en aanvullende maatregelen geformuleerd ter verbetering van de beveiliging van de woonsituatie van decentrale bestuurders.