Landelijk overzicht burgemeestersposten (Kroonbenoemde burgemeesters)

Het landelijk overzicht van de Kroonbenoemde burgemeesters per 3 meiĀ 2022.

Burgemeestersposten per partij en aantal inwoners
Partijen Aantal gemeenten

Percentages

(gemeenten)

Inwoners

(1-1-2022)

Percentages

(inwoners)

CDA 89 28,16% 3.874.688 23,88%
VVD 93 29,43% 5.047.216 31,11%
PvdA 55 17,41% 3.497.137 21,56%
D66 22 6,96% 681.911 4,20%
GroenLinks 9 2,85% 1.142.716 7,04%
SGP 8 2,53% 280.971 1,73%
ChristenUnie 6 1,90% 223.249 1,38%
SP 1 0,32% 1.196 0,01%
Overige 12 3,80% 356.501 2,20%
Geen/onbekend 21 6,65% 1.118.383 6,89%
Totaal 316 100,00% 16.223.968 100,00%
Partijen en man/vrouw-verdeling
Partijen Man Vrouw Totaal
CDA 63 26 89
ChristenUnie 6 0 6
VVD 70 23 93
PvdA 34 21 55
D66 13 9 22
GroenLinks 5 4 9
SGP 8 0 8
SP 1 0 1
Overige 9 3 12
Geen/onbekend 12 9 21
Totaal 221 95 316