Modelbeleidskader verboden handelingen

Sommige handelingen zijn verboden voor politieke ambtsdragers. Dit zijn handelingen waarmee zij zich kunnen compromitteren of waardoor het gemeente-, provincie- of Waterschapsbelang kan worden geschaad. Deze verboden handelingen zijn in regelingen in verschillende wetten opgenomen.

Om de regeling toegankelijker te maken voor meer mensen, is dit modelbeleidskader opgesteld.