Continuïteit openbaar bestuur

Lees alle informatie over de continuïteit van het openbaar bestuur.

Vragen

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Directie Democratie & Bestuur, Afdeling Inrichting Openbaar Bestuur van het Ministerie van BZK, via e-mailadres info.openbaarbestuur@minbzk.nl.