Battle of Concepts - Onder Invloed

In opdracht van het ministerie van BZK is een 'Battle of Concepts' uitgezet: een wedstrijd om ideeën te verzamelen over hoe men meer jongeren bij de gemeentepolitiek kan betrekken. Uit de 96 ingestuurde concepten zijn de 5 besten geselecteerd. Onder Invloed is er 1 van. Tijdens de finale op 13 oktober wordt dit concept aan de jury en publiek gepresenteerd, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.