Kamerbrief stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Over de stand van zaken met betrekking tot het adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en over een drietal toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers heeft Minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd.