Circulaire - toelichting wijzigingen omtrent geheimhouding in de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Op 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden, met uitzondering van het onderdeel geheimhouding. De nieuwe bepalingen over geheimhouding voor decentrale overheden gaan op 1 april in.

Om toe te lichten wat in de praktijk precies verandert als het gaat om de regels voor geheimhouding, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een circulaire uitgebracht. Deze circulaire gaat niet alleen in op de wijzigingen, maar zet ook uiteen hoe de geheimhoudingsregeling er vanaf 1 april als geheel uitziet. Daarmee vervangt deze circulaire de Circulaire over de wettelijke regeling inzake geheimhouding uit 2017. De nieuwe circulaire kunt u hieronder raadplegen.