Circulaire Aanpassingswet Appa 2021: wijzigingen pensioen

Via aanpassing van eerst de wet en onlangs het Besluit pensioen politieke ambts­dragers zullen met ingang van 1 juli 2022 de wijzigingen van de pen­sioen­bepa­lingen van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) inwerking­treden. Hiermee wordt de Appa inhoudelijk gelijk aan het ABP-reglement. In deze circulaire worden de wijzigingen in het Appa-pensioen opgesomd en toegelicht.

Hierbij wordt tevens aandacht gevraagd voor het (net als bij het ABP) verval­len van de zogenaamde Anw-compensatie (Algemene nabestaandenwet) en de mogelijkheid van een individuele of collectieve nabestaandenverzekering (paragraaf 3.1 en 3.2).