Circulaire: Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers

Via deze circulaire wordt bekendgemaakt dat het onder voorwaarden mogelijk wordt dat de voormalige ambtsdrager na afloop van het ambt de hem of haar tijdens het ambt ter beschik­king gestelde ICT-apparatuur kan behouden.