Circulaire benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester per 1 oktober 2017

De vernieuwde circulaire Benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester kent ten opzichte van de oude circulaire uit 2012 belangrijke wijzigingen:

  • De wijzigingen van de Gemeentewet die per 1 februari 2016 in werking zijn getreden, zijn verwerkt.
  • Ook de Handreiking Burgemeesters, benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid is geheel vernieuwd en is complementair aan deze circulaire.
  • De diverse stappen in de procedure zijn verduidelijkt.
  • Omkaderde blokken bieden een geactualiseerde toelichting op de artikelen .
  • De circulaire bevat bouwstenen voor een verordening op de vertrouwenscommissie.

De versie van 10 juli 2012 komt hiermee te vervallen.