Salarisaanpassingen politieke ambtsdragers van gemeenten per 1 januari 2017 en geïndexeerde bedragen per 1 januari 2018

Door middel van deze circulaire wordt, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden. In deze circulaire vindt u ook de salarisaanpassing van de burgemeesters en de wethouders met terugwerkende kracht naar 1 januari 2017.

Deze circulaire is via e-mail opvraagbaar bij de Helpdesk van Politieke Ambtsdragers: postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.