Kamerbrief Motie Fokke over betrekken van jongeren bij de politiek

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede kamer een brief over de motie Fokke. Deze motie verzoekt de regering te komen met een actieplan om jongeren nog meer bij de politiek te betrekken en daarbij gebruik te maken van de goede initiatieven die er al zijn.