Afscheid Aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking

Op vrijdagmiddag 5 juli 2024 is op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afscheid genomen van het Aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking. Het team heeft de afgelopen jaren veel gedaan om te laten zien dat meedoen in de politiek ook vanzelfsprekend zou moeten zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft het team zich hard gemaakt om de politieke participatie onder deze doelgroep te vergroten.

Het Aanjaagteam overhandigt een flyer met info voor politieke ambtsdragers met een beperking die de ambitie hebben om de politiek in te gaan
Beeld: ©BZK
Het Aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking overhandigt een flyer van het document 'Politiek actief met een beperking' aan dagvoorzitter Thomas Zandstra (afdelingshoofd bij het ministerie)

Zelf zijn ze het levende bewijs dat een beperking geen drempel hoeft te zijn: Tjarda Struik is nagenoeg blind en is burgemeester van Leiderdorp. Marleen Sanderse en Arjan Koerts zijn beide fysiek beperkt. Marleen is burgemeester van Hattem en Arjan Koerts is in zijn politieke leven onder meer Statenlid geweest voor de provincie Utrecht. Met de presentatie van het document Politiek actief met een beperking zwaaiden ze op 5 juli af als Aanjaagteam.

Inzichten en ervaringen bijeengebracht

Het document bevat een bundeling van de ervaringen en inzichten die het Aanjaagteam de afgelopen twee jaar heeft opgedaan. Het gaat daarbij onder meer om beeldvorming over hoe anderen jou zien - en welke invloed je daar zelf op hebt - en de gevolgen die het aanvaarden van een politieke functie heeft voor het inkomen. Dit document kan mensen met een beperking die de politiek in willen helpen om hun ambities waar te maken.

Discussie

De middag op het ministerie werd afgesloten met een discussie: hoe stimuleer je mensen met een beperking om politiek actief te worden, ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026? Het werd een levendige discussie waarbij veel de revue passeerde. Zo werd onder meer de rol aangestipt van politieke partijen, die bepalen wie er op de kieslijst komt. Ook werd genoemd dat mensen met een beperking vaak een hogere drempel ervaren om te kiezen voor een leven in de politiek: kan ik dit wel? Willen ze me wel? Kom ik niet teveel drempels (letterlijk en figuurlijk) tegen? In welke administratieve rompslomp kom ik als uitkeringsgerechtigde terecht? Op welke faciliteiten/hulpmiddelen heb ik recht? Het ministerie van BZK heeft veel informatie beschikbaar met antwoorden op dit soort vragen. Het gaat onderzoeken hoe het dit beter bij de doelgroep voor het voetlicht krijgt.

Het vervolg

Het werk van het Aanjaagteam is hiermee overigens nog niet helemaal gedaan. Het krijgt een vervolg in het nieuwe project 'Actief in de politiek'. Dit heeft als doel mensen met een beperking op een systematische manier begeleiding te geven op hun weg naar een politieke functie. Onderdeel van het project is een (basis)cursus van ProDemos, het opstellen van een persoonlijk plan met doelen en activiteiten, het voeren van klankbordgesprekken met rolmodellen en het delen van ervaringen. Het project is een initiatief van het ministerie van BZK, in samenwerking met Zorgbelang Inclusief.

Zie ook