Alle burgemeestersvacatures bij elkaar op nieuw burgemeestersplatform

Een burgemeester heeft veel verschillende taken en rollen. Hij of zij is een spil in het veiligheidsdomein, boegbeeld in tijden van crisis, voorzitter van gemeenteraad en college en burgervader of -moeder in goede en in slechte tijden. Het ambt is complex en uitdagend, maar ook heel mooi en eervol. Om de werving van burgemeesters te ondersteunen is het burgemeestersplatform gerealiseerd. Hierop wordt een overzicht van alle openstaande burgemeestersvacatures gepresenteerd, aangevuld met meer informatie en video's over het ambt zelf. Met de lancering van het burgemeestersplatform zullen burgemeestersvacatures niet langer via deze site worden gepubliceerd.

Screendump burgemeestersdashboard
Beeld: ©BZK

Het burgemeestersplatform is een website die er primair op is gericht om (potentieel) belangstellenden voor het ambt aan te trekken, te informeren en uiteindelijk warm te maken voor het burgemeesterschap. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit een onderzoek dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten doen. Hieruit blijkt dat het aantal sollicitanten tussen 2013 en 2023 is gedaald. Solliciteerden in 2016 per vacature nog gemiddeld 30 personen naar het ambt van burgemeester, in 2023 waren dat er nog maar 18.

Minister De Jonge: "Het ambt van burgemeester is veelzijdig, maar ook veeleisend. Voor nieuwe vacatures wordt elke keer op zoek gegaan naar de meest geschikte persoon voor die plek. Immers, verschillende gemeenten vragen om verschillende burgemeesters. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden zo goed mogelijk te bereiken en hen warm te maken voor dit mooie vak, is vanaf nu alle informatie op één plek te vinden. Ik roep dan ook iedereen die enthousiast is op een kijkje te nemen op het burgemeestersplatform."

Uitgebreide ondersteuning om het ambt voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden

De aantrekkelijkheid van het ambt heeft al langer de aandacht van het ministerie. Zo verleent BZK al jaren subsidie aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om trainingen te organiseren die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgemeesters. Daarnaast financiert het ministerie een oriëntatieprogramma dat moet bevorderen dat mensen het ambt beter leren kennen en de stap zetten om te solliciteren. Eenmaal in het ambt worden burgemeesters verder ondersteund bij hun integriteit, veiligheid en professionaliteit. 

Kijkje in de keuken van zittende burgemeesters

Het burgemeestersplatform bevat naast alle actuele vacatures een schat aan persoonlijke verhalen van burgemeesters die hun ambt met plezier bekleden. Het ambt komt hiermee tot leven en bezoekers van het burgemeestersplatform krijgen zo een mooi kijkje achter de schermen. Het burgemeestersplatform is te vinden via burgemeesterworden.politiekeambtsdragers.nl 

Vacatures niet langer via deze website

Omdat alle burgemeestersvacatures vanaf nu worden gepresenteerd op het burgemeestersplatform, zullen deze niet langer worden gepubliceerd via deze site. Bent u specifiek geïnteresseerd in burgemeestersvacatures, vergeet dan niet het burgemeestersplatform in uw bookmarks of favorieten op te nemen.