Werken aan versterking van uw driehoek

Komend jaar worden er mede op initiatief van het Netwerk Weerbaar Bestuur verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel de samenwerking binnen driehoeken verder te versterken. De bijeenkomsten vinden plaats in diverse regio’s in het land.

Tekening van driehoek burgemeester - griffier - gemeentesecretaris
Beeld: ©BZK

De lokale democratie is vitaal én staat onder druk. De driehoek van burgemeester - griffier - gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit en ondersteunt de gemeenteraad en het college in het agenderen van uitdagende democratische ambities en vraagstukken. En dat is vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters soms niet makkelijk. Om het samenspel tussen burgemeester - griffier - gemeentesecretaris te versterken, organiseren de Vereniging van Griffiers (VVG), het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in 2024 verschillende bijeenkomsten.

Inhoud van de bijeenkomst

Een sessie bestaat uit een (serieus) driehoek-spel met herkenbare praktijkdilemma’s. Voor, tijdens en na de werksessies is er veel ruimte voor dialoog, reflectie op de context, dilemma’s, spanningen, rolopvattingen, patronen van uw eigen driehoek en intervisie met uw collega’s van andere gemeenten. De sessies worden geleid door professionals van BMC.

Wanneer en waar

In totaal worden er negen bijeenkomsten van een dagdeel georganiseerd, in diverse regio’s van het land:

  • Vrijdag 1 maart 2024: Noordoost
  • Vrijdag 22 maart 2024: Utrecht/Noord-Holland
  • Vrijdag 5 april 2024: Zuid-Holland
  • Vrijdag 12 april 2024: Limburg/Noord-Brabant
  • Vrijdag 24 mei 2024: Regio Midden
  • Vrijdag 28 juni 2024: Gelderland/Overijssel
  • Vrijdag 13 september 2024: Friesland/Groningen/Drenthe
  • Vrijdag 27 september 2024: Noord- en Zuid-Holland
  • Vrijdag 11 oktober 2024: Noord-Brabant/Limburg

De exacte locatie ontvangt u na aanmelden.

Aanmelden

Deelname is alleen mogelijk met uw voltallige driehoek; u kunt zich dan ook niet als individu aanmelden. Per bijeenkomst is er plek voor maximaal zes driehoeken. Aanmelden kan via binnendienst@bmc.nl en is mogelijk tot drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst. Bij toelating ontvangt u ongeveer een week voor aanvang het programma en wat ‘huiswerk’. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt verwacht dat u wanneer u zich heeft aangemeld u ook daadwerkelijk komt.