Basismonitor Politieke Ambtsdragers: uw bijdrage is gewenst!

Iedere raadsperiode brengt de Basismonitor Politieke Ambtsdragers via een enquête in kaart hoe wethouders, gemeenteraadsleden en burgemeesters invulling geven aan hun ambt en wat zij vinden van het functioneren van de lokale democratie. Eind januari staat de volgende enquête gepland.

Invullen van een enquete
Beeld: ©Rechtenvrij

Bent u wethouder, gemeenteraadslid of burgemeester? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de enquête op uw mailadres. We willen u dringend vragen om mee te doen met de enquête. Uw input verschaft ons (structureel) inzicht in hoe u uw politiek-bestuurlijke werk doet en hoe democratie in uw gemeente vorm krijgt. Dat inzicht is van belang om het gemeentebestuur te versterken.

Resultaten na de zomer verwacht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen. De vragenlijst is mede ontwikkeld met betrokkenen als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Griffiers, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het rapport dat de onderzoekers op basis van het onderzoek opstellen, wordt na de zomer van 2024 verwacht.

Monitor Integriteit en Veiligheid

In het voorjaar (maart) volgt ook de Monitor Integriteit en Veiligheid. Deze geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan.