Minister Hanke Bruins Slot aanwezig bij ondertekening Astens Manifest

In het kader van de actie-agenda Sterk Bestuur bestaat er sinds vorig jaar de mogelijkheid voor gemeenten mee te doen met een pilot om een statuut op te stellen als basis voor een regelmatig ‘goed gesprek’ tussen raad en college over het gevoerde bestuur. Gisteren was minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig bij een speciale raadsvergadering van de Gemeente Asten (Noord-Brabant), waar dit manifest werd ondertekend.

Astens Manifest bezoek minister

In dit ‘Astens Manifest’ spreken raadsleden en bestuurders af hoe ze respectvol samenwerken, informatie verstrekken en inwoners beter betrekken bij besluiten.

Een document als het Astens manifest is maatwerk en kan afhankelijk van de wensen van de gemeente verschillende vormen aannemen, zoals een interne regeling, akkoord, verordening of manifest. Het beschrijft algemene uitgangspunten over de waarden van de gemeente, de rolopvatting, de informatievoorziening en -verantwoording en burgerparticipatie. Iedereen mag en kan elkaar aanspreken op het (niet)-naleven van deze afspraken.

Goed gesprek

Met de ondertekening vormt dit manifest de basis voor een goed gesprek en betere samenwerking. Dit versterkt de positie van raadsleden, die hun inwoners vertegenwoordigen. De minister: “Het manifest is een mooi voorbeeld voor andere gemeenteraden in Nederland. Veel dank aan de gemeente Asten en de raad voor hun inzet voor een vitale democratie.”