Nieuwe burgemeester Barneveld gestart

J. (Jacco) van der Tak MSc BEc is per 9 februari gestart als de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld. Een kennismaking met de nieuwe burgemeester van de Gelderse gemeente. 

“De gemeente Barneveld is een veelzijdige en ondernemende gemeente. De gemeente heeft een groot buitengebied en negen, unieke dorpen. Daarin willen we de komende jaren investeren. Van De Glind met zijn zorgvoorzieningen tot aan bosrijk Garderen en van ondernemend Kootwijkerbroek tot aan toeristisch Voorthuizen. Van Kootwijk met zijn Kootwijkerzand tot aan agrarisch Stroe en in de tandem Zwartbroek en Terschuur en uiteraard ook in Barneveld zelf.

"De gemeente zal fors groeien naar zo’n 85.000 inwoners. Als groeigemeente is oog voor de samenhang tussen de verschillende ambities daarbij van belang. Groeien is daarnaast wat mij betreft niet alleen een kwestie van het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen, maar ook een sociale kwestie. Het gaat ook over ‘hoe we samenleven en oog houden voor elkaar in een groter wordende gemeenschap’. Ook vraagt het vinden van een passende balans tussen én een sterke agrarische sector én een goede kwaliteit van de leefomgeving onze aandacht.

"Daarnaast willen we graag als gemeente goed samenwerken. Binnen onze gemeentegrenzen, maar ook daar over heen. We willen een zelfbewuste gemeente in de regio zijn. Oplossingen, verassende inzichten of een bredere draagvlak komen immers vaak over grenzen heen tot stand. En we hebben de regio ook veel te bieden. Van adembenemende Veluwse natuur tot veel innovatief MKB-ondernemerschap en van een rijk verenigingsleven tot aan een aantrekkelijke recreatieve sector."

'Ieder mens telt'

"Ik ben werkzaam geweest voor het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen. Twee publiek-private organisaties midden in de samenleving. Werken op het snijvlak publiek-privaat is boeiend. Het is spannend om deze perspectieven met elkaar te verbinden en om zo meerwaarde te creëren. NS raakt dagelijks het leven van mensen. We brengen mensen op hun bestemming. Op familiebezoek of naar het werk. Werk dat ertoe doet voor mensen. Dat spreekt mij ook aan in het burgemeesterschap: van betekenis willen zijn voor mensen en perspectieven samenbrengen voor het gemeenschappelijke welzijn."

"Ik wil een burgemeester zijn voor wie ieder mens telt. Een burgemeester van én voor iedereen. Graag ga ik gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om te luisteren naar pijn die er wellicht is uit het verleden of welke hoop mensen hebben voor de toekomst. Oog hebben voor de menselijke maat, initiatief vanuit de samenleving en gemeenschapszin."

Jacco van der Tak begint vandaag als burgemeester in Barneveld. Wilt u hem succes wensen of heeft u een tip? Laat een reactie achter op de LinkedIn pagina van het ministerie van BZK