Reflecteren op eigen gedrag in context van integriteit

Het Handboek Integriteit dat al een poosje verkrijgbaar is via deze site, is uitgebreid met een zogenaamde Zelftest integriteit. De Zelftest is een digitale vragenlijst die politieke ambtsdragers kunnen inzetten om te reflecteren op hun eigen gedrag in de context van integriteit.

Handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden
Beeld: ©BZK

Door de vragenlijst in te vullen wordt in kaart gebracht wat voor hen de kansen en belemmeringen zijn die ze als politieke ambtsdrager ervaren ten aanzien van integer handelen. De Zelftest levert een interessante persoonlijke rapportage op die inzicht geeft in de verschillende dimensies van integer gedrag. Maar de Zelftest kan ook breder worden ingezet, bijvoorbeeld bij de werving, selectie en screening van kandidaten.

Alsnog opgenomen

In het Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden is ook de Modelgedragscode voor decentrale volksvertegenwoordigers opgenomen. Deze was oorspronkelijk al onderdeel van het Handboek integriteit, maar was per abuis niet opgenomen in de eerste versie van dit document. Met deze wijziging wordt daarin alsnog voorzien.