Openstelling burgemeestersvacature Almelo

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Almelo (circa 74.000 inwoners), vacant sinds 1 november 2023.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.989,18 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, de livestream van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de website www.werkenbijoverijssel.nl/burgemeesteralmelo.  

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via één van de telefoonnummers 038-4999343 of 038-4999330 of door een e-mail te sturen naar burgemeesterszaken@overijssel.nl.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Almelo woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, maar gestuurd aan

ir. A.P. Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de sollicitatie voegen. Als sollicitanten een pasfoto bijvoegen, dan wordt daarmee aan de commissaris van de Koning en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven worden aan de commissaris van de Koning aangeboden via de gelijknamige knop op de website www.werkenbijoverijssel.nl/burgemeesteralmelo.

Sollicitaties moeten vóór 8 december 2023 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.