Vergoeding Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen omhoog

De vergoedingen voor Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen gaan omhoog. De vergoeding voor Statenleden gaat omhoog van € 1.329 naar € 1.895 bruto per maand. Het voorstel is om de vergoeding voor de Algemeen bestuursleden van de Waterschappen vast te stellen op € 720 bruto per maand in plaats van de huidige vergoeding van € 545. Daarmee wordt de vergoeding passend bij de werklast die bij deze functies hoort. Dat is nodig om deze ambten aantrekkelijk te houden. Dat staat in het voorstel dat het kabinet voor advies gaat voorleggen aan de Raad van State.

Minister Hanke Bruins Slot: “Leden van Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen vervullen een belangrijke rol in ons democratisch bestel. De vergoeding van deze leden sloot niet meer goed aan bij de zwaarte van de taken die deze volksvertegenwoordigers vervullen. Met deze verhoging verstevigen we hun positie en daarmee de democratie.”

Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen doen dit werk meestal naast hun baan. Ze krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Het aantal Statenleden is in 2007 met 25% verminderd. Het gevolg is dat minder Statenleden steeds meer werk doen. Daarnaast krijgen Statenleden steeds meer te maken met grote landelijke opgaven als de energietransitie, woningbouw en de stikstofproblematiek.

Deze vergoedingsbedragen gaan gelden voor de Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen die aantreden na de aanstaande verkiezingen in maart 2023.

Lees de Kamerbrief over beantwoording motie-Bisschop over ruimhartiger vergoeding Staten- en algemeen bestuursleden waterschappen.