Boy Scholtze start als burgemeester van Drimmelen

B.H.G. (Boy) Scholtze is per 21 december 2022 gestart als nieuwe burgemeester van de gemeente Drimmelen. Een kennismaking met de nieuwe burgemeester

“De gemeente Drimmelen wordt ook wel de blauwgroene gemeente genoemd, dat zegt eigenlijk al genoeg! Het zuidelijk deel van Nationaal Park de Biesbosch valt binnen de gemeentegrenzen, wat zondermeer een prachtig natuur- en recreatiegebied is. Naast al dit natuurschoon waarvan ik direct onder de indruk ben geraakt, telt de gemeente zes dorpen en een aantal buurtschappen. Ik heb zelf opgegroeid en nog steeds woonachtig in een dorp en ben verknocht aan Noord-Brabant. Juist die typische Brabantse dorpscultuur trekt mij bijzonder aan en heeft dus zeker ook een rol gespeeld bij de afweging om voor Drimmelen te gaan. Bovendien hebben de woonkernen binnen de gemeente ieder een totaal eigen karakter, wat de gemeente heel divers maakt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik mij direct thuis voelde en besloot op de vacature in Drimmelen te schrijven.

"Ik maak de overstap naar de lokale overheid vanuit de private sector. Mijn baan in ons familiebedrijf in de vastgoedsector laat ik helaas achter me. Dit betekent niet dat ik een onbekende ben in het publieke domein. Tien jaar lang ben ik actief geweest in de gemeentepolitiek van de voormalige gemeente Haaren, waarvan acht jaar als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ook heb ik een studie bestuurskunde gevolgd en ben ik President van het Charter of European Rural Communities, een uniek samenwerkingsverband van kleine plattelandsgemeenten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk."

Bij uitstek een verbinder

"Een burgemeester is bij uitstek een verbinder. Zo ben ik ‘opgevoed’ in mijn tijd als raadslid en dat is dan ook hoe ik mijn burgemeesterschap in zou willen vullen. De gemeente Drimmelen bestaat uit verschillende dorpen met een heel eigen karakter. Dat zie ik niet als een probleem, maar juist als een sterke eigenschap. Deze diversiteit samen vormt immers het DNA van de gemeente Drimmelen. De gemeente moet ervoor zorgen dat die eigenheid bewaard blijft, maar tegelijkertijd de gezamenlijke kracht benutten om de inwoners, ondernemers en inwoners te ondersteunen. Daar wil ik als burgemeester graag mijn steentje aan bijdragen.

"In de profielschets werd gevraagd om een open, benaderbare burgemeester die tussen de mensen staat. Deze eigenschappen passen heel erg bij mij als persoon en ik hoop dat de inwoners van Drimmelen dit ook zo gaan ervaren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeente bij de tijd blijft en soms kritisch naar het eigen functioneren durft te kijken: sluit onze werkwijze nog aan bij wat de maatschappij van ons verwacht? Nodigt de vergadercyclus van de gemeenteraad inwoners uit om aangehaakt te blijven? Het stellen van dit soort vragen blijft altijd van groot belang. De antwoorden op deze vragen moeten vanuit de samenleving komen. Mijn wens is dat de inwoners mij helpen deze antwoorden te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat we het als gemeente Drimmelen heel goed doen, maar het is nooit verkeerd om de positie van inwoners verder te verstevigen als dat nodig blijkt”.

Boy Scholtze is op 21 december gestart als burgemeester in Drimmelen. Wilt u hem succes wensen of heb je een tip? Laat een reactie achter via de Linkedin pagina van het ministerie van BZK.