Huri Sahin start als nieuwe burgemeester in Rijswijk

Mevrouw H. (Huri) Sahin wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Rijswijk. De benoeming is ingegaan op 12 december 2022. Een kennismaking met de nieuwe burgemeester.

“Rijswijk is een veelzijdige gemeente: kleurrijk door de mensen die er wonen. Rijk door haar geschiedenis. De groenste stad van Nederland. Rijswijk combineert oud en nieuw. Dat zien we terug in het landschap, in de gebouwen, en in de mensen. Zo zijn er Rijswijkers die hier al generaties wonen en mensen die kortgeleden naar Rijswijk zijn verhuisd of – net als ik -  nu op zoek zijn naar een huis. Rijswijk heeft een hechte gemeenschap en een rijk verenigingsleven. Het is een gemeente waar mensen omzien naar elkaar en hun omgeving. Rijswijk is ook een van de snelst groeiende steden in Nederland en onderscheidt zich door haar positie in de regio. Juist vanwege deze kenmerken en de uitdagingen van Rijswijk heb ik gekozen voor Rijswijk."

"Ik ben geboren in Deventer en gepassioneerd geraakt voor het openbaar bestuur toen ik jaren geleden werkte bij de Raad van State. Ik koos bewust voor de politiek omdat ik een betekenisvolle bijdrage wilde leveren aan de leefsituatie van mensen. Het actief betrekken van inwoners, hen informeren over hoe de democratie werkt, is een belangrijke rode draad in mijn loopbaan geweest. Zo heb ik Rijswijk ook leren kennen door het verzorgen van een cursus Politiek Actief voor inwoners tijdens de coronapandemie."

Een mensgerichte en toegankelijke gemeente

"Als burgemeester wil ik allereerst bijdragen aan een mensgerichte en toegankelijke gemeente. Ik wil dat alle inwoners van Rijswijk zich gezien en gehoord voelen. We leven in onzekere tijden en ik zie het als mijn taak om mensen houvast te geven. Rijswijkers en organisaties die zich inzetten voor de samenleving wil ik steunen. Daarnaast wil ik Rijswijk als burgemeester bij de verschillende complexe opgaven zowel in het sociale als fysieke domein in mijn rol als burgemeester ondersteunen en positioneren, ook in de regio. Ik geloof in de kracht van mensen en het bij elkaar brengen van organisaties die zich willen inzetten voor de stad."

"In samenwerking met de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie wil ik werken aan een gemeente waar een open en fijn werkcultuur is. Dan kan je ook van betekenis zijn voor de inwoners en de stad. Ook de samenwerking met onze buurgemeenten vind ik belangrijk. Op het gebied van veiligheid wil ik nadrukkelijk aandacht voor veiligheid in huis, en daarnaast werken aan meer bewustwording van de risico’s van ondermijning.”

Huri Sahin is op 12 december begonnen als burgemeester van Rijswijk. Wilt u haar succes wensen of heb je een tip? Laat een reactie achter via de LinkedIn pagina van het ministerie van BZK.