Factsheets Monitor integriteit en veiligheid per provincie

Het ministerie van BZK heeft I&O Research gevraagd de cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 uit te splitsen per provincie. Er zijn 12 factsheets ontwikkeld die per provincie een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken rondom de veiligheid en integriteit van politici in die specifieke provincie.

Per provincie worden de cijfers steeds per thema vergeleken met de landelijke cijfers. Het gaat hier dus niet om nieuwe cijfers, maar om de cijfers die al verzameld zijn voor de landelijke monitor. De factsheets per provincie en per doelgroep zijn nu hier te downloaden.