Renske Helmer- Englebert aan de slag als burgemeester in Wijchen

Renske Helmer-Englebert is de afgelopen week  gestart als de nieuwe burgemeester in Wijchen. Een korte kennismaking met haar. 'Ik wil een burgemeester zijn die zichtbaar is en open het gesprek aangaat.'

"Ik ben geboren in Arnhem, maar vanaf mijn 8ste opgegroeid in Brummen. Mijn maatschappelijke betrokkenheid uitte zich al in mijn jeugdjaren. Ik was vrijwilliger bij het zwembad en het jeugdcentrum in Brummen. Tijdens mijn school en studentenjaren zat ik veelal in vertegenwoordigende functies binnen de school en studie. Als kind wist ik goed wat ik wilde, namelijk verpleegkundige worden. Voor deze studie verhuisde ik naar Nijmegen waar ik verpleegkunde studeerde en ben gaan werken in het Radboud UMC.

In deze periode leerde ik tijdens het uitgaan, op de dansvloer, mijn man kennen met wie ik twee prachtige zoons heb. Als verpleegkundige verbaasde ik me over de gang van zaken in de gezondheidszorg. Ik kon hiermee aan de slag door actief te worden voor de vakbond NU91 en later in mijn werk als fractiemedewerker voor de SP in de Tweede Kamer."

Wethouder

"Na enkele jaren buiten het politieke veld gewerkt te hebben werd ik in 2014 wethouder in Nijmegen. Zes jaar heb ik gewerkt aan de samenleving in Nijmegen samen met ambtenaren, raadsleden, collega-bestuurders, inwoners en organisaties, maar moest vanwege mijn gezondheid het wethouderschap neerleggen. Ik deed dit met pijn in mijn hart, maar zonder spijt. Ik kreeg de rust om te herstellen en om vervolgens waarnemend burgemeester te zijn in de gemeente Voorst. Tijdens het waarnemerschap voelde ik weer mijn passie voor politiek bestuur en om samen met mensen en organisaties te bouwen aan hun samenleving. Daar wilde ik echt verder mee en dat mag ik nu doen als burgemeester van de gemeente Wijchen."

Het DNA van Wijchen

"Allereerst wil ik het DNA van de gemeente Wijchen met al haar kernen leren kennen.  Onlangs is het strategisch kompas Wijchen 2035 ‘De kracht van Wijchen’ vastgesteld. Deze is mede door de inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties tot stand gekomen. Als burgemeester wil ik hier samen met alle betrokken partijen vorm en inhoud aan geven, zodat de gemeente Wijchen in 2035 daadwerkelijk staat waar ze wil zijn. Gegroeid naar een krachtige, ondernemende en verbindende gemeente met 45.000- 50.000 inwoners. Een gemeente die voor jong en oud aantrekkelijk is om in te wonen. En ondanks de groei, haar dorpse karakter met stadse allure behoudt. Het is een hechte, betrokken samenleving, met actieve inwoners en (sport)verenigingen, goede voorzieningen in alle kernen, een sterk ondernemersklimaat, gelegen in een prachtige groene natuurrijke omgeving. Gemeente Wijchen is een goede buur en goede partner in de regio."

"Ik wil een burgemeester zijn die zichtbaar is en open het gesprek aangaat. Ook of juist wanneer er een verschil van mening is. Bij voorkeur zal ik vragen stellen om te leren en om te begrijpen; om vervolgens te kunnen helpen of juist een grens te stellen. Ik wil daadwerkelijk aan de slag met inwonersbetrokkenheid en daar stappen in maken. Een gemeente kan niet zonder deze betrokkenheid. Inwonersbetrokkenheid begint bij het geven van vertrouwen. Langs de weg van vertrouwen kun je samen bouwen. Het begint bij belangstelling tonen voor gewone mensen en hun gewone alledaagse zorgen en het daar dan niet bij te laten, maar te laten zien wat zij van ons mogen verwachten en omgekeerd. Gemeentepolitiek moet niet een ver van mijn bed show zijn, maar de moeite van het volgen meer dan waard. Hiervoor zal niet alleen de burgemeester zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar moeten zijn voor burgers, organisaties en bedrijven. Maar ook de gemeenteraad, de wethouders en de ambtelijke organisatie. Voor die noodzakelijke zichtbaarheid en benaderbaarheid wil ik me dan ook ten volle inzetten.”

Renske Helmer- Englebert is vorige week gestart als burgemeester in Wijchen. Wilt u haar succes wensen of heeft u een tip? Laat een reactie achter op de LinkedIn van het ministerie van BZK