Kabinetsstandpunt over aanpassing vergoeding volksvertegenwoordigers provincies en waterschappen

De vergoeding van zowel Statenleden als leden van algemene besturen van de waterschappen moet worden verhoogd. Dat is nodig om deze ambten aantrekkelijk te houden en voldoende kandidaten te interesseren voor deze belangrijke volksvertegenwoordigende functie. Dat staat in het eerste advies van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Het kabinet heeft ingestemd met het advies en volgt de aanbevelingen van het Adviescollege.

De vergoeding voor Statenleden zal worden verhoogd met 16% tot een bedrag van € 1.526,07 per maand. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de vergoeding van middelgrote gemeenten voor 2022. De vergoeding voor leden van algemene besturen van de waterschappen zal worden verhoogd met 6% tot een bedrag € 580,00 per maand.

De verhoging van de vergoeding van de leden van provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen is nodig om de aantrekkelijkheid van deze ambten te behouden en voldoende kandidaten te interesseren voor deze belangrijke volksvertegenwoordigende functie van lid van de provinciale staten of de algemeen besturen van de waterschappen. Met het advies wordt duidelijkheid geboden aan de kandidaten voor de verkiezingen van de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen in 2023.

Voordat de verhoging van de vergoeding van Statenleden en de leden van algemene besturen van waterschappen van kracht wordt, moet de regelgeving worden aangepast. Het conceptbesluit over de aanpassing is onlangs in consultatie gebracht via www.internetconsultatie.nl.

Lees de Kamerbrief en beslisnota's op Rijksoverheid.nl.