Netwerkbijeenkomst Weerbaar Bestuur: ‘Agressie is niet acceptabel’

‘We strijden tegen elkaar voor de stemmen, maar naast elkaar tegen incidenten,’ zei een van de deelnemers aan de Netwerkbijeenkomst Weerbaar Bestuur. Een groep van zo’n twintig vertegenwoordigers van onder andere politieke bestuurdersverenigingen, beroepsverenigingen, politie en het ministeries van JenV en BZK kwam op donderdag 15 september samen in Utrecht.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur in gesprek.

Verschillende presentaties leidden tot belangrijke discussies over het bespreekbaar maken van incidenten en de verhoging van de veiligheid van decentrale bestuurders.

Monitor Integriteit en Veiligheid

Anne Jet Plat, programmamanager Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK opende de middag met een korte inleiding over het belang van de inzet op weerbaarheid en de lijnen binnen het programma. I&O Research presenteerde hightlights uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. De cijfers toonden onder andere aan dat met name de bedreigingen via sociale media zijn toegenomen en dat het percentage aangiftes is gedaald.

De Monitor bracht veel teweeg in de zaal en er ontstonden verschillende discussies. Er werden bijvoorbeeld zorgen geuit over het toenemende aantal Statenleden dat na één termijn stopt vanwege de effecten van intimidaties op hun privéleven en hun gezin. Ook blijkt de drempel vaak nog hoog om incidenten in eigen kring aan te kaarten en helemaal om aangifte te doen. Voormalig wethouder en nu medewerker bij BZK Marcel Fluitman deed dan ook de oproep: praat met elkaar over incidenten.

Weerbaar bestuur

Het creëren van een weerbaar bestuur, het aantrekkelijker maken van het ambt is cruciaal om te voorkomen dat straks niemand het ambt nog wil uitoefenen. Ook moeten we investeren in de verbinding tussen de overheid en burgers om wederzijds begrip te creëren. Deze drie lijnen kwamen naar voren tijdens de middag. ‘Agressie is niet acceptabel en daar moeten we met z’n allen wat aan blijven doen’, luidde de onderliggende boodschap.  

Kijk voor meer informatie over de producten en diensten van het Netwerk Weerbaar Bestuur op www.weerbaarbestuur.nl