Save the Date: Dag van de maatschappelijke stabiliteit

De ‘avondklokrellen’ zijn inmiddels meer dan een jaar geleden. De zorgen over maatschappelijke onrust zijn echter niet verdwenen. Het maatschappelijke debat verscherpt, polarisatie neemt toe. Protest manifesteert zich online, richt zich expliciet tegen de overheid en ontaardt meer dan eens in escalatie.

Protest

Tegelijk is de ruimte om maatschappelijk ongenoegen te uiten essentieel in een gezonde democratie. Het vraagt om een overheid die in staat is om te luisteren, reflecteren en passend op te treden. Hiervoor is een praktijkgerichte aanpak en onderlinge samenwerking essentieel, tussen alle disciplines en tussen gemeenten en Rijksoverheid.

Op 10 november aanstaande organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en onderzoeksbureau EMMA de eerste jaarlijkse ‘Dag van de maatschappelijke stabiliteit’.

Escalatie van onrust en ongenoegen

Centraal staat het thema ‘escalatie van onrust en ongenoegen’. Door middel van een inhoudelijk en praktijkgericht programma krijgt u de gelegenheid om het open gesprek aan te gaan en onderling ervaringen te delen. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. De opbrengst van de dag wordt de basis voor de ontwikkelagenda ‘Omgaan met maatschappelijke onrust en ongenoegen’, een agenda voor, door en met gemeenten en professionals.

Wie? Ambtenaren en professionals op landelijk, regionaal en lokaal niveau
Wat? Open gesprekken, nieuwe inzichten en handelingsperspectieven
Waar? 's-Hertogenbosch
Wanneer? 10 november 2022 (10:00 – 17:30 uur )

Lees meer over het programma op de website Maatschappelijke stabiliteit.