Speciale editie Staatscourant van Lintjesregen

Traditioneel op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning vindt de jaarlijkse zogenoemde Lintjesregen plaats. Burgemeesters en andere gezaghebbers zijn op 26 april weer druk met het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen.

Koninklijke onderscheiding
Koninklijke onderscheiding voor een lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit jaar worden 3.025 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. 11 van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en 3.014 personen worden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding

In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 58 personen een Koninklijke onderscheiding. 36 procent van de gedecoreerden is vrouw. 9 mensen ontvangen een Koninklijke onderscheiding vanwege pleegzorg voor kwetsbare kinderen, 6 mensen vanwege initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking en 27 mensen vanwege intensieve mantelzorg.

De Staatscourant heeft in een speciale editie alle geridderden in het zonnetje gezet.