Openbare orde en veiligheid special van Burgemeestersblad

De nieuwste editie van het blad de Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters staat volledig in het teken van openbare orde en veiligheid.

Foto van politieagent in Den Haag tijdens de boerenprotesten

Ruime aandacht is er voor veilig wonen en de brede aanpak maatschappelijke onrust. Burgemeester Sjoerd Potters (gemeente De Bilt en voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid) reflecteert op de impact van maatschappelijke onrust op het ambt. Tot slot leveren ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid een bijdrage in de vorm van een column.