Minister stuurt brief aan burgemeesters over screening wethouders

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brief gestuurd aan alle burgemeesters over de screening van nieuwe wethouders naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

In de brief gaat de minister in op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, dat later in werking zal treden dan de beoogde datum van 1 april. Daarom geeft zij in de brief een aantal handvatten aan burgemeesters om zoveel mogelijk te handelen in de geest van het wetsvoorstel.

Dit handelen valt onder de taak van burgemeesters om de bestuurlijke integriteit te bevorderen (artikel 170 lid 2 Gemeentewet). Lees alle handvatten in onderstaande brief.

Brief aan de burgemeesters inzake screening wethouders