Burgemeester aan de slag: Hilversum

Gerhard van den Top is 16 februari begonnen als burgemeester van Hilversum. In zijn rol als burgervader wil hij betrokkenheid, energie en perspectief bieden aan de inwoners van Hilversum.

Burgemeester van den Top
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

"Het is bijzonder burgemeester te mogen zijn van onze woonplaats. We hadden al lang de wens hier te komen wonen. Hilversum is een groene, diverse en dynamische gemeente. Mediastad van nationale betekenis, regionaal centrum en prachtig tuindorp verenigd in mooie samenhang, omringd door prachtige natuur. Met een rijke historie sinds de start als onafhankelijke gemeente, binnenkort 600 jaar geleden. Als centrumgemeente vervult Hilversum ook belangrijke rollen in onze Regionale uitvoeringsorganisatie en in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Door de intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland worden mooie stappen gezet in het professionaliseren en verbeteren van de brandweer- en bevolkingszorg. En last but not least: het Raadhuis van Hilversum, in de jaren ’20 en ’30 ontworpen en gebouwd door stadsarchitect Willem Dudok; in mijn ogen het mooiste raadhuis van Nederland.   

Sinds november 2014 was ik dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ik ben getrouwd met Jacobina Brinkman, en wij kregen twee kinderen, een dochter en een zoon, beiden middelbare scholieren in onze woonplaats Hilversum. Op weg naar mijn aantreden als dijkgraaf heb ik vooral veel internationaal werk gedaan, ook op het gebied van water en waterbeheer, en daardoor vele jaren in het buitenland gewoond. In die jaren ben ik duidelijker gaan zien en ervaren hoe belangrijk een goed functionerende overheid is voor zaken als gezondheid, onderwijs, veiligheid en infrastructuur. De vanzelfsprekendheid van die zaken gaat er dan snel af. Mede daardoor is mijn belangstelling voor het openbaar bestuur gegroeid en heb ik destijds de keuze gemaakt daarin ook zelf graag werkzaam te willen zijn. Na prachtige jaren in de watersector zie ik er nu naar uit om die rol nog wat dichter bij 'het leven van alledag' te mogen vervullen.  

In mijn opvatting is het niet aan de burgemeester, en zeker niet bij de start van een eerste ambtstermijn, om al te grote vergezichten neer te zetten. Als hoogste orgaan van de gemeente heeft de gemeenteraad de primaire verantwoordelijkheid om namens de bevolking van Hilversum de koers voor de komende jaren uit te zetten. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voor de boeg is het nu dus eerst aan de kiezer om daarover in het stemhokje een uitspraak te doen. Mijn primaire verantwoordelijkheid ligt uiteraard op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Maar ook op dat terrein is slechts resultaat te boeken in samenhang met beleidsterreinen als onderwijs, zorg, woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Al die opgaven komen samen in de later dit jaar vast te stellen Omgevingsvisie 2040. Ik hoop dat we na de gemeenteraadsverkiezingen samen met Raad en College voortvarend aan de slag kunnen om voor Hilversum een mooie toekomstvisie te verwoorden en visualiseren.

In mijn rol als burgervader wil ik betrokkenheid, energie en perspectief bieden aan onze inwoners. De komende tijd wil ik vooral veel luisteren en kennis maken, en ook buiten ons historische raadhuis zien en horen hoe het nu met onze inwoners gaat. Door de coronapandemie, en door alle maatregelen om de gevolgen daarvan voor onze volksgezondheid te beperken, hebben we twee heel ingrijpende jaren achter de rug. De gevolgen daarvan zullen zich ook in de komende tijd manifesteren. Het lijkt mij belangrijk daar aandacht aan te besteden. Bedrijven die schade hebben opgelopen, jongeren die ontregeld raakten in hun onderwijs- en sociale leven. Mensen die zich eenzaam hebben gevoeld, die dierbaren verloren zonder afscheid te kunnen nemen. Medewerkers in zorg en onderwijs die lang onder hoogspanning hebben gewerkt, en soms nare ervaringen met zich meedragen. Ik denk dat daar werk aan de winkel is en hoop er voor hen te kunnen zijn als luisterend oor. Niet alleen over wat achter ons ligt, maar vooral ook wat de komende tijd nodig zal zijn om de weg vooruit weer te vinden."