Werkbezoek minister: weerbaar Bestuur en aanpak ondermijning in Almelo

Op maandag 7 februari was minister Hanke Bruins Slot op werkbezoek in Almelo. Daar ging ze in het stadhuis en in een buurthuis in gesprek over weerbaar bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning. In deze aanpak werkt de gemeente samen met andere gemeenten, de provincie, maatschappelijke partners en inwoners. Almelo is hiermee een koploper in de regio Twente.

Minister Hanke Bruins Slot

Weerbaar bestuur

In het stadhuis sprak de minister met burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo, burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente en Commissaris van de Koning (CdK) van Overijssel Andries Heidema over de weerbaarheid van het bestuur en de gemeentelijke organisatie tegen oneigenlijke druk. De gemeente Almelo zet in op het herkennen en bespreekbaar maken van signalen van ondermijning door alle medewerkers in de organisatie. Hiervoor worden de fysieke beveiliging, beveiliging van personen, informatiebeveiliging en integriteit met elkaar verbonden. De gemeente is ondersteund door een pilot en financiering vanuit het ministerie van BZK.

Burgemeester Nauta vertelde over de hack waar de gemeente Hof van Twente in december 2020 mee te maken kreeg. CdK Heidema vertelde over het werk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur waarin hij zelf een actieve rol heeft. Dit team staat politieke ambtsdragers die te maken hebben met onveiligheid, intimidatie of bedreigingen bij met advies en persoonlijke steun. Hij benadrukte het belang om hierbij ook aandacht te hebben voor de eventuele partner en kinderen van de politieke ambtsdrager.

Wethouder van Mierlo lichtte de toepassing van de Wet Bibob op de subsidies voor beschermd wonen toe. Bij een onderzoek naar beschermd wonen kwamen veel misstanden naar boven, zoals een hennepkwekerij op een locatie voor beschermd wonen. De gemeente merkt dat de toepassing van de Wet Bibob een afschrikwekkende werking heeft op malafide zorgaanbieders.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanpak voedingsbodems voor ondermijning

In het buurthuis in de wijk Kerkelanden sprak de minister met twee bewoners, de politie, de wijkregisseur, de wijkwethouder en de burgemeester over de verschillende voedingsbodems voor ondermijning in de buurt. De gemeente zet in op meer kansen voor jongeren door goed onderwijs en samenwerking met het ROC op het gebied van bewustwording van ondermijning, zoals de risico’s van je laten gebruiken als geldezel.

De bewoners vertelden de minister ingrijpende verhalen. Zij zagen de afgelopen jaren hun buurt verloederen door toedoen van huisjesmelkers. De gemeente probeert met de bewoners om de wijk weer van de goedwillende bewoners te laten zijn en de sociale cohesie te versterken. En zet in op handhaving en aanpak van overbewoning. De gemeente merkt dat hier vooruitgang in zit; de meldingsbereidheid van ondermijningssignalen stijgt en de zwijgcultuur wordt steeds meer doorbroken.

In het buurthuis sloot de minister af met een dankwoord aan de bewoners, burgemeester Gerritsen en CdK Heidema. Het was duidelijk dat de weerbaarheid van het openbaar bestuur en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit constante aandacht en actie vragen.