Burgemeester aan de slag: Pijnacker-Nootdorp

Björn Lugthart is 17 januari begonnen als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Hij wil als burgemeester zich midden in de samenleving begeven om te horen wat er leeft, maar ook wat de wensen zijn van de inwoners voor hun gemeente. 

Burgemeester Lugthart
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

"Pijnacker-Nootdorp is een groene parel midden in de Randstad. Het buurtschap Oude Leede en de drie kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw hebben ieder hun eigen karakter, maar de sfeer is overal dorps en familiair. Ze bieden de rust en de groene omgeving van een dorp, maar met een divers aanbod aan winkels, horeca, evenementen en cultuur. Vanuit iedere plek in Pijnacker-Nootdorp ben je met de fiets binnen vijf minuten in de natuur. Het is een prachtige gemeente met een sterke identiteit. Het is opmerkelijk dat zo weinig mensen in de regio dat weten. Wat mij aanspreekt is dat Pijnacker-Nootdorp in staat is zijn eigenheid te behouden en tegelijkertijd goed in verbinding staat met de regio. ​​Vanuit de regio ken ik Pijnacker-Nootdorp als een coöperatieve en constructieve samenwerkingspartner. 

Ik ben opgegroeid in buurgemeente Rijswijk en daar heb ik altijd gewoond. Als persoon ben ik positief ingesteld, ben enorm gesteld op vrienden en familie daar breng ik veel vrije tijd mee door, evenals met sporten, wat ik graag doe. Ik ben iemand die niet aan de kant blijft staan maar die aanpakt. Het geeft mij energie om maatschappelijke resultaten te boeken in verbinding met de samenleving. Voor het wethouderschap was ik werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Op 22e jarige leeftijd raakte ik betrokken bij een lokaal initiatief voor gelijke kansen voor kinderen en zo kwam ik in contact met het lokale bestuur. Van het een komt het ander en zo gebeurde het dat ik in 2010 in de gemeenteraad terecht kwam. Vanaf 2014 ben ik wethouder en locoburgemeester geweest. De laatste jaren heb ik mij verder ontwikkeld in het openbaar bestuur. Goede voorbereiding, degelijke besluiten en draagvlak op inhoud zijn hierbij van essentieel belang. 

Pijnacker-Nootdorp was op zoek naar een verbinder en netwerker met oog voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Een burgemeester die toegankelijk is, weet wat er speelt, zichtbaar is en affiniteit heeft met lokale cultuur. Wat ik vaak terug hoor is dat ik als bestuurder toegankelijk ben en mij gemakkelijk tussen mensen beweeg, ongeacht hun achtergrond. Van ontmoeting op de markt, tot een contact op social media. Mensen kennen mij iemand met oog en oor voor wat er speelt en als oplossingsgericht, waarbij ik ook doorpak als de situatie daar om vraagt. Daarbij ben ik altijd op zoek naar wat bindt, wat het gemeenschappelijk doel kan zijn en hoe verschillen kunnen worden overbrugd. 

Ik wil de positie van de gemeente versterken en bestuurlijk nog beter op de kaart te zetten. Dat wil ik doen door het imago en de identiteit van de gemeente te versterken. Samen wil ik de gemeente met trots verder brengen. Van buiten naar binnen. Door midden in de samenleving aanwezig te zijn en te horen wat er leeft, wat de zorgen zijn, maar ook de wensbeelden. Mijn ervaring is dat je met een heldere ambitie zaken samen verder kunt brengen. Door kansen te benutten en zaken aan elkaar te verbinden. Maar zeker niet in de laatste plaats door zelf kansen te creëren. Voor mij is het belangrijk om verbonden te zijn met de gemeente waar je in het bestuur zit. Door aanwezig te zijn bij verenigingen en evenementen hoop ik snel exact te weten wat er speelt en wat inwoners bezig houdt. De verkiezingen staan voor de deur. Dat is het moment dat inwoners en politici keuzes maken wat zij de komende jaren met Pijnacker-Nootdorp willen. 

Ik zal een toegankelijke burgemeester zijn, die luistert en meedenkt. In de samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en lokale politiek hoop ik een verbinder te zijn die samenwerkingen mogelijk maakt en kansrijke ideeën faciliteert. Samen kijken naar de toekomst en Pijnacker-Nootdorp nog mooier maken dan het nu al is. Ik wil er zijn als er iets te vieren is maar ook als er verdrietige omstandigheden zijn. De komende tijd zal ik gebruiken om via ontmoetingen de samenleving van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede goed te leren kennen. Graag ga ik in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Van hen wil ik horen wat er speelt en hoe ik voor hen van betekenis kan zijn."