Openstaande vacatures Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De 'Wet Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers'is sinds 1 januari 2022 van kracht. Met deze wet wordt een permanent adviescollege ingesteld. De vacatures voor dit college staan nu open.

Het Plein in den Haag met beeld van Willem van Oranje
Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf

Het adviescollege kan buiten de dagelijkse politieke gang van zaken gevraagd en ongevraagd advies geven over de arbeidsvoorwaarden van alle gekozen en benoemde politieke ambtsdragers van het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.

Het adviescollege zet zijn kennis en expertise over arbeidsvoorwaarden in om te adviseren over de financiële aspecten van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld bezoldiging en vergoeding voor de werkzaamheden, uitkering na aftreden of ontslag, uitkering bij arbeidsongeschiktheid, pensioenaanspraken, onkostenvergoedingen, nevenfuncties en verrekening van neveninkomsten.

Het adviescollege zal voorlopig bestaan uit een voorzitter en vier leden. Zij doen hun werk als onafhankelijke deskundigen en op persoonlijke titel. Het lidmaatschap van het college kost naar verwachting gemiddeld één dag per maand. Voor de voorzitter is dit mogelijk meer, gezien het takenpakket.

Inmiddels is gestart met de werving van de voorzitter en leden en zijn de vacatures daartoe opengesteld. De vacatures en functieprofielen staan op de website van Public Spirit. Reageren kan tot en met 6 februari 2022.