Burgemeester aan de slag: Eemsdelta

Ben Visser is 15 januari begonnen als burgemeester van Eemsdelta. Zijn ambitie is om de drie voormalige gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum verder bij elkaar te brengen en nog meer energie te steken in het verder opbouwen van de nieuwe gemeente.  Hij wil zich als burgemeester gaan richten op veiligheid en het gevoel van veiligheid onder de inwoners.

Burgemeester Visser
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

"Eemsdelta (voormalig Delfzijl, Appingedam en Loppersum) is een prachtige gemeente in Noord-Groningen. Aan het water, met havens, cultuurhistorie en een uitgestrekt agrarisch gebied. Er liggen grote opgaven en er speelt ook ingewikkelde problematiek (gaswinning). Bestuurlijk is deze gemeente daarom zeer uitdagend. Ik heb veel zin om hier de hand aan de ploeg te slaan.

Ik ben getrouwd en heb 5 kinderen; twee meiden en drie jongens. Ik ben opgeleid in de bedrijfskunde en bestuurskunde. Ik was al vrij vroeg politiek actief bij de ChristenUnie. Met 24 jaar werd ik raadslid, 28 toen ik wethouder EZ werd op Urk en 31 toen ik burgemeester van Scherpenzeel (Gld) werd. Dat heb ik bijna 5 jaar mogen doen. Vanwege mijn gezondheid moest ik stoppen in 2018 en ben ik een periode ander werk gaan doen in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Mijn passie is het openbaar bestuur en daarbinnen het burgemeestersambt. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik ben voorgedragen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Een van mijn ambities is het bij elkaar brengen van de drie gemeenten en verder uitbouwen van de nieuwe gemeente Eemsdelta. Dat vraagt veel op allerlei terreinen: politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en in de gemeenschap. Voor de inwoners van Eemsdelta wil ik een echte verbindende burgervader zijn. Er zijn voor de mensen, toegankelijk en aanklampbaar. Maar ook krachtig besturen op de terreinen waar de burgemeester aan zet is zoals openbare orde en veiligheid. En serieus werk maken van veiligheid. Ook het gevoel van veiligheid is een belangrijke opgave. In een net samengevoegde gemeente met zeehavens en veel buitengebied is daar werk aan de winkel."