Politieke ambtsdragers in 2021: Zeeland heeft de langstzittende Statenleden, DENK levert de meeste jonge raadsleden

Het jaarlijkse overzicht van de achtergrondkenmerken van politieke ambtsdragers (peildatum 1 oktober 2021) geeft een kijkje achter de schermen van de verschillende decentrale politieke bestuurslagen en de partijen die daarin zitting hebben.

Gemeenten

Zo blijkt dat veruit de meeste raadsleden (39%) een lokale partij vertegenwoordigen. 81% van de raadsleden is ouder dan 40 jaar. 50Plus levert gemiddeld de oudste raadsleden (65,71 jaar) en DENK de jongste (32 jaar).

Van alle raadsleden is 31% vrouw, tegenover 69% man. FvD en SGP hebben alleen mannelijke raadsleden, terwijl JA21 en PvdD respectievelijk 50% en 55% vrouwelijke raadsleden tellen.

De langstzittende raadsleden zijn afkomstig van de SGP. 28% van hen is 8 jaar of langer raadslid, gevolgd door raadsleden van een lokale partij (21%) en de ChristenUnie (18%).

Hoe kleiner de gemeente is, hoe ouder de wethouder blijkt te zijn. De SP kent verhoudingsgewijs het grootste aantal vrouwelijke burgemeesters (50%), gevolgd door GroenLinks (44%). De SGP kent verhoudingsgewijs de meeste mannelijke burgemeesters (100%).

Provincies

De provincies Friesland en Zeeland hebben de meeste mannelijke Statenleden (74%), de provincie Utrecht telt het hoogste aantal vrouwen (48%).

De langstzittende Statenleden zitten in Zeeland (18%), gevolgd door Flevoland en Noord-Brabant (beide 13%).

Bekijk deze en nog veel meer feitjes in het Overzicht politieke ambtsdragers.