Burgemeester aan de slag: Heumen

Joerie Minses begint 13 januari als burgemeester van Heumen. Als burgemeester voelt hij zich thuis in deze gemeente, waarin de menselijke maat voorop staat. Hij gaat aan de slag met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van leven van alle inwoners, op ieder vlak.

Burgemeester Minses
Beeld: ©Ministerie van BZK

"Heumen is een landelijke gemeente met mooie natuur, een afwisselend landschap en meerdere dorpskernen. Anderzijds heeft de kern Malden al wat stedelijke karaktertrekken en een daarbij passend en uitgebreid voorzieningenniveau. Dat maakt de gemeente Heumen tot een diverse en zeer complete gemeente, waar de kwaliteit van leven goed is. Heumen is niet voor niets een van de aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland.

Ik ben geboren in Weert en opgegroeid in Kelpen-Oler, een klein dorpje in Midden-Limburg. Die hechte dorpsgemeenschap heeft mij gevormd als mens. Samen met mijn partner Maartje heb ik een dochter van 5. Op 21-jarige leeftijd werd ik voor een lokale partij raadslid in de voormalige gemeente Heythuysen en daarna Leudal. In deze gemeente was ik ook drie jaar wethouder en locoburgemeester. In 2014 kwam het burgemeesterschap van Alphen-Chaam op mijn pad. Heumen is een maatje groter dan Alphen-Chaam maar met 17.000 inwoners nog steeds een kleinschalige gemeente. Een gemeente waar de menselijke maat nog centraal staat. Die maat en schaal van Heumen passen bij mij als persoon. Ik wil de mensen graag persoonlijk leren kennen en een band met ze opbouwen. De inwoners een luisterend oor bieden en een schouder om op te leunen als dat nodig is. Die burgervader rol vind ik erg belangrijk. Ik wil een burgemeester zijn die de inwoners nabij is. Zeker in deze bijzondere tijden.

Ik zie het als een belangrijke opgave om die kwaliteit van leven in ieder geval te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Of het nu gaat om woningbouw, de vitaliteit van het centrumgebied, sociaal-maatschappelijke voorzieningen, natuur en landschap, lokale bedrijvigheid of de duurzaamheidsopgave. Het is belangrijk dat de lokale overheid daarvoor de noodzakelijke randvoorwaarden schept. Daar wil ik als burgemeester een bijdrage aan leveren. Ook kijk ik uit naar de kennismaking met een nieuwe regio en een nieuwe provincie. Een nieuw burgemeesterschap is toch ook weer een soort van ontdekkingstocht. En daar heb ik heel veel zin in. Als burgemeester ben ik geen lid van een landelijke politieke partij. Dat stelt mij in staat om ook echt boven de partijen te staan en van iedereen te zijn."