Is jouw verkiezingscommunicatie al toegankelijk voor iedereen?

Op dit moment is de politiek voor 2 miljoen kiezers niet toegankelijk genoeg. De handreiking ‘Politiek voor Iedereen’ biedt advies en informatie over toegankelijke online en fysieke verkiezingsuitingen en -evenementen.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sterre van Heemst, beleidsmedewerker verkiezingen van het ministerie van BZK, deelt een handvol tips:  

 1. Laat taalambassadeurs en ervaringsdeskundigen meedenken met jouw partijprogramma en campagneplanning.
  Sterre: "Deze tip heb ik zelf als heel waardevol ervaren. Voor het werk van ons verkiezingsteam hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd met ervaringsdeskundigen. Dat gaf altijd nieuwe inzichten! De handreiking bevat een lijst met organisaties die helpen om ervaringsdeskundigen te vinden. Wat is nou toegankelijker dan een programma bedenken samen met de mensen voor wie je het doet?"
 2. Gebruik eenvoudige taal, ook in je partijprogramma. 
  "Verkiezingstaal kan best lastig zijn. Probeer alles zo te schrijven dat iedereen het kan begrijpen. In de handreiking staan tips over specifieke ‘verkiezingswoorden’, zoals ‘volmacht’. Veel mensen weten niet wat dit betekent. Dit soort woorden kan je beter uitleggen, zodat voor iedereen duidelijk is waar het over gaat."
 3. Gebruik beeld/illustraties om je tekst duidelijker te maken. 
  "Dit is eigenlijk een aanvulling op mijn vorige tip. Want duidelijkheid bereik je ook met plaatjes of illustraties die de tekst ondersteunen. Houd dus ook in je vormgeving rekening met toegankelijkheid."
 4. Werk je met video's? Vergeet ook daar de toegankelijkheid niet.
  "Als je video’s op social media wilt inzetten, is het belangrijk om deze voor meerdere doelgroepen toegankelijk te maken. Ondertitel het bijvoorbeeld voor doven en slechthorenden, of maak gebruik van een gebarentolk. Maak een audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. Bekijk eens wat er allemaal mogelijk is en zie het ook als creatieve uitdaging."
 5. Evenementen – vraag wie wat nodig heeft. 
  "Ten slotte een mooie tip: vraag voorafgaand aan een evenement welke ondersteuning de (eventuele) deelnemers nodig hebben om te kunnen deelnemen. En werk samen met ervaringsdeskundigen en organisaties om iedereen goed te kunnen ontvangen. 

Meer tips staan de handreiking Politiek voor Iedereen. Print hem uit en deel hem. Zo heb je alle handvatten voor toegankelijke verkiezingsuitingen, online en offline."

De handreiking is samengesteld door meerdere partijen met ieder hun eigen expertise: ProDemos, Iederin en Stichting Lezen en Schrijven.