Burgemeester aan de slag: Kaag en Braassem

Astrid Heijstee-Bolt is 3 november begonnen als burgemeester in Kaag en Braassem. Ze wil als burgemeester alle inwoners het gevoel geven dat het fijn en veilig is om in de gemeente te wonen. Ook raadsleden moeten transparant en veilig het debat kunnen voeren. Zij ziet het als haar taak om dit goed te faciliteren. 

Astrid Heijstee-Bolt
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

"Kaag en Braassem is een blauw-groene oase in de randstad. Van huis uit ben ik opgegroeid met water. We woonden vlakbij de zee en ik heb altijd aan watersport gedaan. Maar naast dat het een mooie gemeente is, liggen er ook opgaven die aangepakt moeten worden om Kaag en Braassem naar de toekomst toe ook een plek te laten zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Noem bijvoorbeeld de energietransitie, de woningbouwopgave of ondermijning. Ook zit er een enorme dynamiek in de elf kernen van de gemeente. Elke kern heeft een eigen identiteit met een groot gemeenschapsgevoel. Dat spreekt mij aan. Ik wil die vitaliteit die er is, graag behouden en waar mogelijk versterken.

Wat ook interessant is, is de wijze waarop de raad met elkaar samenwerkt. Kaag en Braassem kent al twee termijnen een brede samenwerkingsagenda. Over onderwerpen waar op voorhand geen consensus over is, debatteert de raad in de openheid. En gaat het college op zoek naar draagvlak om een meerderheid te krijgen voor het voorstel. Dat maakt het democratisch proces transparant en zichtbaar voor de inwoners.

Ik ben geboren in Groningen en vervolgens vanaf mijn 2e opgegroeid in Delfzijl, het uiterste noordoostelijke puntje van Nederland. Daar ben ik op mijn 18e vertrokken om te gaan studeren aan de Technische Universiteit in Enschede (civieltechnische bestuurskunde). Ik wilde oorspronkelijk graag naar Delft om te studeren, maar dat vond mijn vader iets te ver weg. Via Enschede ben ik uiteindelijk ‘het westen’ ingetrokken. Achtereenvolgens bij de overheid (gemeente Almere en Den Haag), een adviesbureau (VKZ vastgoed- en gebiedsontwikkeling, Bilthoven) en in 2011 ben ik met mijn eigen eenmansbedrijf gestart (care4space). Dat bedrijfje heb ik in 2014 slapend gemaakt, omdat ik de kans kreeg om wethouder te wonen in mijn eigen woonplaats Weesp. Een mooie kans om iets te betekenen voor de samenleving. Ik ben twee periodes wethouder geweest voor de lokale partij WSP en was ook sinds 2014 loco burgemeester. Ik woon in Weesp met mijn gezin sinds 2000. Ik heb drie mooie dochters, waarvan er 1 nog thuis woont en net is gaan studeren aan de UVA in Amsterdam.

Ik wil dat elke inwoner in Kaag en Braassem zich gehoord voelt en op een fijne en veilige manier in Kaag en Braassem kan wonen en werken. Ongeacht afkomst, achtergrond of wie je liefhebt. Via ontmoetingen wil ik de samenleving leren kennen en ervaren. Tegelijkertijd zal ik ook helder aangeven als we het niet met elkaar eens zijn en zal ik vanuit mijn rol grenzen aangeven wat onacceptabel gedrag is. Ik wil vanuit de rol als voorzitter van de raad dat het debat over onderwerpen transparant en democratisch plaatsvindt. Ook hierin moeten de raadsleden, net als de inwoners, zich gehoord voelen en de ruimte te krijgen om hun standpunt naar voren te brengen. Ik denk dat de burgemeester daarin een belangrijke rol vervult als persoon die boven de partijen staat.

Ook wil ik als symbool van de lokale rechtsgemeenschap helder kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom er regels zijn. Regels die verbonden zijn aan normen en waarden vanuit de samenleving. Maar ook regels die dienstbaar zijn juist aan de inwoners. Ook daarin zie ik een belangrijke rol voor de burgemeester weggelegd. Tenslotte wil ik er ook zijn in tijden van zorg en nood. Daarin kan de burgemeester voor slachtoffers een schouder bieden. Ik heb zelf gemerkt in mijn rol als loco burgemeester in Weesp hoe waardevol deze rol kan zijn."