Hoe divers is de Nederlandse politiek?

Ongeveer 18% van de Nederlandse kiesgerechtigden heeft een migratieachtergrond; dat is goed voor zo'n 2.5 miljoen mensen die mogen stemmen. Dit aandeel is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Toch zijn deze getallen niet terug te zien in de politiek zelf.

De politicologen Floris Vermeulen en Piotr Marczyński beschrijven in Representatief? Een essay over diversiteit in de Nederlandse politiek de algemene achtergrond over politieke integratie van burgers met een migratieachtergrond. Vervolgens zoomen ze in op de Nederlandse situatie, waarin ze onder andere kijken naar het kiesgedrag, de instroom in politieke functies en de kandidaatselectie. Het essay beschrijft knelpunten, maar richt zich ook op belangrijke kansen voor de toekomst.