Burgemeester aan de slag: Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen

Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen is op 9 september begonnen als burgemeester in Vlaardingen. Hij wil een zichtbare en toegankelijke burgemeester zijn en heeft daar de agenda voor de komende maanden ook op ingericht.

“De Rijnmond regio is mij en mijn vrouw heel goed gaan bevallen. Vlaardingen kenden we als historisch en maritieme interessante stad. Tegelijkertijd ook een verrassend groene stad, met vele parken en de uitgestrekte Broekpolder. Voor mij is het ook de stad waar Raad en College heel duidelijke voornemens hebben voor groei en verbetering van de stad. En wat ik zowel in Amsterdam als Rotterdam heb ervaren is hoe directheid en duidelijkheid in samenwerking een stad ver kunnen brengen. Dat is ook de vissersmentaliteit en de cultuur van Vlaardingen. 
 
Als jongen van 18 jaar ben ik gestart als politieman en eindigde als 43 jarige Hoofdcommissaris en korpschef van het toen zelfstandige korps Flevoland. Voor de start van de nationalisering van de politie, kon ik naar de sector van vastgoed en volkshuisvesting overstappen. Als bestuursvoorzitter van de in nood verkerende corporatie Woonbron te Rotterdam ging het om een sociale opdracht in zakelijk ondernemerschap uit te voeren. De combinatie van ervaringen maakte me daarna met 54 jaar aantrekkelijk voor het stadsbestuur van Rotterdam, als wethouder en locoburgemeester. Nu drie jaar verder, voordat de verkiezingen lokaal weer gaan spelen, ben ik bevoorrecht een volgende mooie ervaring op te mogen doen. 
 
Mijn opdracht van de Raad is heel goed en duidelijk geformuleerd. En aan die opdracht heb ik me gecommitteerd: o.a. de leefbaarheid vergroten en de veiligheid bevorderen. Samenwerking stadsbestuur verbeteren en het imago van Vlaardingen versterken. Naast mijn wettelijke taken, zijn die vier doelen mijn richtpunt voor de komende jaren. 
 
Vele bewoners hebben inbreng gehad in de profielschets. De vier doelen daaruit komen dus ook van de inwoners. Kinderen mochten ook met tekeningen suggesties doen, wat hele leuke suggesties opleverde. Bijvoorbeeld dat ik me “mooi moet aankleden”, af en toe ook scholen moet bezoeken, en “streng zijn tegen boeven”.  Zelf heb ik gemerkt dat een zichtbare en toegankelijke burgemeester, een brede wens is in de stad. Dus heb ik daar de agenda voor de komende maanden ook op ingericht. Direct na de installatie kan ik al op pad.”